מדיניות פרטיות

עדכון אחרון:  פברואר 2024

אנו, חברת .TG-17 (Israel) Ltd (הפועלת תחת השם “Our Bond“; “Bond) (יחד עם הצדדים הקשורים אלינו, כפי שאלו מוגדרים בתנאי השימוש “אנחנו“, “אנו“, “שלנו” או, “החברה“) מתייחסים אל נושא הפרטיות שלכם ברצינות רבה. אנא קראו את האמור להלן, כדי ללמוד עוד על מדיניות הפרטיות שלנו. באמצעות השימוש או הגישה לשירותים בכל דרך שהיא, אתם מאשרים ומקבלים את הנהלים והמדיניות המפורטים במדיניות הפרטיות הזו, ומסכימים בזאת שאנו נאסוף את המידע שלכם, נשתמש בו ונשתף אותו בדרכים המפורטות להלן.

 

החברה עושה את מירב ומיטב המאמצים על מנת לפעול בהתאם לדיני הגנת הפרטיות ובכלל זה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ותקנותיו, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה), תשס”א-2001 ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע”ז-2017, בכל הנוגע לאיסוף, שימוש, גילוי, העברה, אחסון או כל עיבוד של מידע אישי באמצעות השירותים המשווקים. בהתאמה, במסגרת מדיניות זו אנו מבקשים ליידע את כלל המשתמשים ו/או המנויים מהם נאסף מידע אישי אודות המטרות לשמן מבוקש המידע וכל פרט שעליו למסור כנדרש עפ”י כל דין.

 

זכרו שהשימוש שלכם בשירותי Bond כפוף בכל עת לתנאי השימוש, המשלבים גם את תנאי מדיניות הפרטיות זו ואת מדיניות העוגיות שלנו. כל המונחים במדיניות זו, כוללים גם ההגדרות שבתנאי השימוש.

 

מה מכסה מדיניות פרטיות זו?

מדיניות פרטיות זו מכסה את הטיפול במידע ו/או נתונים אישיים. איסוף המידע שאנו מבצעים מוגבל למשתמש Bond שאישרו לנו לעשות כן, ומתבצע אך ורק כאשר משתמשים במוצרים ו/או בשירותים שלנו.

אנו אוספים סוגים שונים של מידע ו/או נתונים אישיים מן המשתמשים שלנו, כפי שיוסבר ביתר פירוט להלן, ואנו משתמשים במידע זה באופן פנימי כדי להתאים אישית את השירותים שלנו, לספק אותם ולשפרם. לדוגמה, אנו עשויים להשתמש במידע ו/או בנתונים כדי לאפשר לכם להקים חשבון ופרופיל משתמש, כדי לתקשר עמכם ולאפשר למשתמשים אחרים לתקשר עמכם, למלא את בקשותיכם למוצרים ו/או שירותים מסוימים וכדי ללמוד על האופן שבו אתם משתמשים בשירותים שלנו. במקרים מסוימים, אנו עשויים לחלוק מידע ו/או נתונים אישיים עם גורמי צד שלישי, כפי שיפורט להלן.

כפי שצוין בתנאי השימוש, אנו לא אוספים באופן מודע מידע ו/או נתונים אישיים, או משדלים במודע משתמשים מתחת לגיל 18, לספק לנו מידע ו/או נתונים אישיים, למעט כאשר הדבר מאושר על ידי הורה או אפוטרופוס חוקי. אם אתם מתחת לגיל 18, בבקשה אל תנסו להירשם לשירותים שלנו או לשלוח אלינו נתונים אישיים כלשהם עליכם. אם יתגלה לנו כי אספנו מידע ו/או נתונים אישיים מילדים מתחת לגיל המינימום הנדרש, ללא הרשאה של הורה או אפוטרופוס, אנו נמחק את הנתונים הללו מיד כאשר הדבר יתאפשר. אם לדעתכם, ילדים מתחת לגיל המינימום עשויים לספק לנו מידע ו/או נתונים אישיים בלי שהורשו לעשות כן על ידי הורה או אפוטרופוס, אנא צרו עמנו קשר אל [email protected].

 

איזה מידע נאסף על ידי BOND?

Bond אוספת מידע ו/או נתונים אישיים שאתם מספקים לנו ישירות, וכאלה הנאספים אוטומטית במהלך השימוש שלכם בשירותים שלנו. מידע ו/או נתונים אישיים עשויים להישלח אלינו גם על ידי שותפים עסקיים או ספקי שירותים צד שלישי.

מידע ו/או נתונים אישיים עשויים לכלול, אך אינם מוגבלים, למידע ו/או נתונים של משתמשים, נתוני שימוש, מידע על פעילות בתוך האפליקציה, התקשרויות עם מרכז הבקרה והשליטה, העדפות והתקשרויות לצורכי תקשורת שיווקית, נתוני תשלום (Bond משתמשת במעבדי תשלומים של צד שלישי) ועוד. הנתונים הללו נאספים כאשר אתם חולקים עמנו את המידע הבא: שם (פרטי, משפחה); דוא”ל; מספר טלפון; ארץ מגורים; קוד PIN אישי (המאוחסן באופן מקומי באפליקציית החברה ברמת המכשיר. לא נאחסן קוד זה בשרתים שלנו); שפת ברירת המחדל של המכשיר שלכם; תמונת המשתמש (מחשבון הפייסבוק שלכם); קבצי אודיו ו-ווידאו שלכם (למשל, כאלו הקשורים עם שיחות שבוצעו באמצעות השירותים שלנו); כתובת המגורים; הכתובת לחיוב; שם החברה וסיסמת הכניסה לחשבון.

כמו כן, אנו עשויים לאסוף נתונים לגבי פרופיל המשתמש שנידבתם בעצמכם לחברה (לתשומת ליבכם: החברה אינה מאמתת את הדיוק של הנתונים) כולל, וללא הגבלה: (1) צבע עיניים; (2) צבע שיער; (3) מידע אחר ממרכז הבקרה והשליטה במהלך השימוש בשירותי בונד: (א) גובה; (ב) משקל; (ג) מצבים רפואיים ובריאותיים (אם ידועים); (ד) תרופות (אם ידועות); (ה) סוג דם; (ו) העדפת שפת ברירת המחדל לתקשורת עם Bond; (ז) העדפת שפה שנייה; (4) תאריך לידה; (5) Apple Pay או Paypal; (6)‏ מידע שאנו אוספים על קרובי משפחה, אנשי קשר לשעת חירום או אנשי קשר אישיים אחרים שבחרתם לשתף עם החברה: (א) שם (פרטי, משפחה); (ב) מספר טלפון; (ג) הקשר המשפחתי ביניכם; (ד) דוא”ל; (ה) כתובת המגורים; (ו) תאריך לידה; (7) פוסטים, נתונים ותמונות שהעליתם/שיתפתם; (8) נתונים מהתקני חומרה; (9) מידע אודות מיקומכם (למשל בית או משרד).

אנו מקבלים ומאחסנים כל מידע שמסרתם לנו במודע ומתוך הסכמה לתנאי מדיניות זו. לדוגמה, במהלך ההרשמה ו/או הגדרות החשבון, אנו עשויים לאסוף נתונים אישיים כמו כתובת הדוא”ל שלכם והרשאות של חשבון צד שלישי.

בעת הזנת הפרטים לצורך שימוש בשירותים שלנו הנך נותן הסכמה לקבלת פנייה (SMS) ו/או דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 ולשימוש בפרטיך לשם כך. החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע המצוי ברשותה לצורך דיוור ישיר ו/או להעביר פרטים אודותיך לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות, כמפורט במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש לצורך ביצוע פניות על-ידם. במידה ותהיה מעוניין להסיר עצמך מרשימת הדיוור לאחר הרישום, תוכל לעשות זאת בפנייה אלינו על פי הפרטים מטה ו/או בהודעה חוזרת במסגרת הדיוור הישיר ככל שיעשה באמצעים אלקטרוניים ו/או בפניה למוקד שירות הלקוחות של ספק השירות הרלוונטי ובמקרה זה פרטיך יוסרו מרשימת נמעני הדיוור הישיר המשמשת לצורך דיוור ישיר. אין בהסרת עצמך מרשימת הדיוור הישיר כדי לשלול קבלת מסרים אחרים, כגון מסרי שירות. אם הינך מעוניין בהסרת פרטיך מרשימת לקוחות החברה או להימנע מדיוור ישיר או מקבלת פניות מאת החברה באופן מוחלט, תוכל לעשות זאת על דרך מחיקת חשבון המשתמש בכללותו (הסרה וביטול של השירות).

 

אנו עשויים להתקשר עמכם, אם סיפקתם לנו את האמצעים לעשות כן. לדוגמה, אם מסרתם לנו את כתובת הדוא”ל שלכם, אנו עשויים לשלוח לכם דוא”ל לגבי אופן השימוש בשירותים שלנו. אם אינכם מעוניינים לקבל מאיתנו צורות מסוימות של הודעות או מסרים, אנא ציינו את העדפותיכם באמצעות דוא”ל שיישלח אל [email protected].

 

נתונים שאנו מקבלים ממקורות צד שלישי: גורמי צד שלישי מסוימים, כמו שותפים עסקיים וספקי שירותים שלנו, מספקים לנו נתונים אישיים עליכם, כולל (וללא הגבלה):

 • מידע על חשבונות עבור שירותים של ספקי צד שלישי: אם תספקו לנו את הרשאות או אם אתם משתפים תוכן מהשירותים שלנו דרך שירותי מדיה חברתית של צד שלישי או נכנסים בדרך אחרת לשירותים דרך אתר או שירות של צד שלישי (לדוגמה, Facebook Connect), הרי שאתם מבינים כי תוכן ו/או מידע מסוים בחשבונות אלה (“פרטי חשבון של צד שלישי“) עשויים להיות משויכים לחשבונכם אצלנו, אם אתם מאשר שיוכם דרך הגדרות החשבון שלכם, וכי מידע על חשבון צד שלישי שמועבר אל השירותים שלנו, מכוסה אף הוא על ידי מדיניות פרטיות זו. מידע מסוים זה עשוי להידרש כדי להירשם אצלנו או כדי לנצל חלק מן התכונות ו/או האפשרויות של השירותים שלנו.
 • מידע משותפי הפרסום שלנו: אנו מקבלים נתונים אישיים מחלק מספקי שירותי השיווק והקידום שלנו, הקשורים לאופן שבו אתם מתקשרים עם האתרים, האפליקציות, המוצרים, השירותים, הפרסומות או התקשרת שלנו.
 • מידע מספקי שירותים אחרים: אנו עובדים עם ספקי שירותים המסייעים לנו להציע את השירותים שלנו ולשפר אותם באמצעות מסירת מידע על האופן שבו אתם משתמשים בשירותים שלנו. מידע זה מסייע לנו לשמור על האבטחה והשלמות של הפלטפורמה שלנו.
 • נתונים על חשבונות: פרטי ההתחברות שלכם ל-Facebook; פרטי ההתחברות שלכם ל-Google. למידע נוסף, אנא עיינו בתנאי השימוש שלנו.

 

מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי כאשר אתם משתמשים בשירותים שלנו: נתונים אישיים מסוימים נאספים באופן אוטומטי כאשר אתם משתמשים בשירותים שלנו, כמו למשל – הנתונים הבאים: כתובת ה- IP; מזהי מכשירים; מידע על דפדפן האינטרנט; מידע על אודות הרגלי השימוש; קבצי Cookies וטכנולוגיות מעקב אחרות (כגון משואות אינטרנט (web beacons), תגי פיקסלים, ערכות SDK וכו’); נתוני התחברות (כמו למשל, זמני גישה, מידע על חומרה ותוכנה); העדפות שפה; ביומטריה לזיהוי TouchID או FaceID (מידע שמגיע ממערכת ההפעלה שלכם ושאנו לעולם לא נאחסן בשרתים שלנו); נתוני סמארטפון; מיקום בזמן-אמת באמצעות GPS; אודיו (באמצעות הרשאת גישה למיקרופון), וידאו (באמצעות הרשאת גישה למצלמת הווידאו), כהרשאות שהמשתמשים בוחרים לספק לחברה; כתובת ה-IP של הסמארטפון; מזהי מכשירים; מידע על אודות השימוש ביישומי החברה (באמצעות Appsee); נתוני התחברות (כמו למשל, זמני גישה, מידע על חומרה ותוכנת מערכת ההפעלה); מידע על קישוריות סלולרית; תמונות (באמצעות הרשאת גישה לספריית המצלמה של המשתמש); מידע על מצב הסוללה; תצוגת Wifi או נקודות גישה אחרות לאינטרנט באזורכם; נתונים מחיישנים של הסמארטפון (מד תאוצה, מגנומטר, אחרים); הקלטות של שיחות אודיו או וידאו של המשתמש עם אנשי הביטחון במרכז הבקרה והשליטה של החברה; הקלטות של שיחות אודיו או וידאו של המשתמש עם הרשויות, אם החיבורים בוצעו באמצעות אפליקציית החברה; הערות/תיעודים שאנשי הביטחון במרכז הבקרה והשליטה אולי אספו בעת סיוע למשתמש עם התרחשות ‘מקרה חי’; רשומות היסטוריות על מיקום המשתמש; נתונים שנאספו באמצעות התקשרות של המשתמשים עם האפליקציה שלנו; הודעות שהוחלפו בין המשתמש לאנשי הקשר שלו באמצעות אפליקציית החברה.

 

נתונים לגבי קבצי Cookies: אנא עיינו במדיניות העוגיות למידע נוסף על סוג קבצי ה-Cookies וטכנולוגיות המעקב שבהן אנו משתמשים ומדוע, וכיצד לקבלם או לדחותם.

 

Google Analytics: אנו עשויים גם להשתמש ב-Google Analytics, שירות ניתוח אינטרנטי שמסופק על ידי Google, כדי להבין טוב יותר את השימוש שלכם במוצרים ו/או בשירותים שלנו. Google Analytics אוספת מידע כמו למשל התדירות שבה המשתמשים מבקרים באתר, באילו דפים הם מבקרים ובאילו אתרים אחרים הם השתמשו לפני הביקור. Google משתמשת בנתונים שנאספים כדי לעקוב ולבחון את השימוש באתר, להכין דוחות על פעילותו ולשתף אותם עם שירותי Google אחרים. Google עשויה להשתמש בנתונים שנאספו באתר כדי להגדיר ולהתאים אישית את הפרסומות מטעם רשת הפרסום שלה. היכולת של Google להשתמש ולשתף מידע שנאסף על ידי Google Analytics על הביקורים שלכם באתר, מוגבלת על ידי תנאי השימוש של Google Analytics ומדיניות הפרטיות של Google. Google גם מציע מנגנון לביטול ההסכמה שלכם (opt out), שזמין כאן.

 

כיצד אנו משתמשים ומעבדים את הנתונים האישיים שלכם?

אנו מעבדים מידע ו/או נתונים אישיים כדי להפעיל, לשפר, להבין ולהתאים אישית את השירותים שלנו. לדוגמה, אנו משתמשים בנתונים האישיים כדי: ליצור ולנהל פרופילי משתמשים; לסייע לאנשי הביטחון במרכז הבקרה והשליטה שלנו לשתף את המידע הרלוונטי לרשויות; לסייע לאנשי הביטחון במרכז הבקרה והשליטה שלנו להתאים את השירותים שלנו למשתמש ספציפיים; ליצור מודלים לחיזוי, שיכולים לזהות מצבים שעלולים להיות מסוכנים עבור המשתמשים, למשפחותיהם ולאנשי הקשר והקהילות החברתיות הרחבות יותר שלהם; להשתמש בנתונים שלכם, המתוגברים בנתונים מן הפעילות שלנו כדי לשפר ולדייק את השירותים שלנו; לתקשר עמכם לגבי שירותי Bond; ליצור עמכם קשר לגבי הודעות שירות, עדכונים או הצעות; לספק תמיכה וסיוע עבור שירותי Bond; לעמוד בהתחייבויות חוזיות או משפטיות או לציית להן; להגן מפני פעולות הונאה בלתי חוקיות או מזיקות, או להרתיע מפניהן; לשתף פעולה, לעבוד יחד עם השותפים העסקיים, הספקים וספקי השירותים שלנו; לשתף מידע אישי עם הספקים וספקי השירותים שלנו, המבצעים שירותים בשמנו; לאכוף את תנאי השימוש שלנו; בנוסף, אנו עשויים לתקשר עמכם דרך האמצעים שסיפקתם לנו לעשות כן.

החברה מעבדת את הנתונים האישיים שלכם עבור אחת או יותר מן המטרות המפורטות בסעיף זה ובהתאם לבסיס משפטי הולם.

החברה לא תעבד נתונים אישיים אלא אם כן יש לכך בסיס משפטי. הבסיסי המשפטי שעל פיו החברה רשאית לעבד נתונים אישיים הוא כדלהלן:

הסכמתם לכך שהחברה תעבד את הנתונים האישיים שלכם עבור מטרה אחת ספציפית, או יותר לדוגמה, כדי לשלוח לכם חומרים שיווקיים.

כאשר הבסיס המשפטי לעיבוד הנתונים האישיים אודותיכם הוא ההסכמה שנתתם לכך, אתם רשאים בכל עת לבטל את הסכמתכם למטרות שלשמן סיפקתם אותה, באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת הדוא”ל הבאה: [email protected].

כאשר אתם חוזרים בכם מהסכמתכם לעיבוד נתונים אישיים אודותיכם, ייתכן שלא נוכל לספק לכם חלק מן המוצרים ו/או השירותים (כולל, אך לא רק, האפליקציה) שביקשתם, או בטופס המיועד להינתן לכם, ולא תהיה לכם כל טענה בקשר לכך.

העיבוד הכרחי לקיום החוזה שאת.ה צד לו, או כדי לנקוט צעדים לבקשתכם, לפני ההתקשרות בחוזה. לדוגמה, כדי לאפשר לכם להתקין את האפליקציה ולהשתמש בה.

 

העיבוד הכרחי למטרות האינטרסים הלגיטימיים של החברה או של צד שלישי. לדוגמה, כדי לשפר את המוצרים ו/או השירותים (כולל, אך ללא הגבלה, האפליקציה), או לשם מימוש זכויות משפטיות או הגנה מפני תביעות משפטיות.

כאשר עיבוד הנתונים האישיים אודותיכם נחוץ למטרת האינטרסים הלגיטימיים של החברה או של צד שלישי, העיבוד מותנה בכך שאינטרסים אלו אינם מתבטלים על ידי האינטרסים שלכם או זכויות היסוד והחירויות המחייבות הגנה על נתונים אישיים שלכם. תוכלו לפנות אלינו בכל עת, על ידי שליחת בקשה בכתב לכתובת הדוא”ל הבאה: [email protected], לקבלת מידע באשר לסקירה שבוצעה על ידנו כדי להגיע למסקנה שאנו עשויים לעבד את הנתונים האישיים שלכם מכיוון שעיבוד כזה הכרחי למטרות האינטרסים הלגיטימיים של החברה או של צד שלישי.

 

הרשימה הבאה מתארת את המטרות שלשמן אנו עשויים לעבד מידע אישי אודותיכם ואת הבסיס המשפטי לכל עיבוד שכזה:

 

המטרה

בסיס משפטי

1.

כדי להתקין את האפליקציה ולהירשם כבעל החשבון אנו נעבד את הנתונים האישיים שלכם כדי לאפשר לכם להתקין את האפליקציה ולפתוח חשבון.

העיבוד הכרחי לקיום החוזה שאת.ה צד לו, או כדי לנקוט צעדים לבקשתכם, לפני ההתקשרות בחוזה.

2.

כדי לאפשר לנו לספק לכם את המוצרים ו/או השירותים שלנו, ולכם להשתמש בהם (כולל, אך לא רק, באפליקציה) בכל פעם שתבקשו להשתמש במוצרים ו/או בשירותים שלנו (כולל, אך לא רק, באפליקציה), אנו נעבד את הנתונים האישיים הנדרשים לנו כדי לבצע בקשות כאלה.

העיבוד הכרחי לקיום החוזה שאת.ה צד לו, או כדי לנקוט צעדים לבקשתכם, לפני ההתקשרות בחוזה.  

3.

כדי ליצור עמכם קשר לשם דרישות תפעוליות בנסיבות מסוימות, ניצור עמכם קשר כדי לעדכן אתכם לגבי עניינים תפעוליים מסוימים; למשל, כאשר היבט מסוים של המוצרים ו/או השירותים שלנו (כולל, אך לא רק, האפליקציה) משתנה. בנסיבות אלה, נצטרך להשתמש בנתונים האישיים שלכם בהתאם.

העיבוד הכרחי לקיום החוזה שאת.ה צד לו, או כדי לנקוט צעדים לבקשתכם, לפני ההתקשרות בחוזה.  

4.

כדי להגיב לשאלות, בקשות ו/או תלונות שלכם, וכדי לספק לכם שירותי תמיכה נדרש עיבוד של נתונים אישיים שלכם, כדי להשיב לשאלות שתהיינה לכם לגבי המוצרים ו/או השירותים שלנו (כולל, אך לא רק, האפליקציה), ובאופן כללי לספק לכם שירותי תמיכת לקוחות.

העיבוד הכרחי למטרות האינטרסים הלגיטימיים של החברה או של צד שלישי.

5.

כדי לספק לך שירותים, חומרי שיווק והצעות בהתאמה אישית על מנת להעצים ולשפר את חווית המשתמש שלכם ואת השימוש במוצרים ו/או בשירותים שלנו (לרבות, אך לא רק, האפליקציה), ועל מנת להציע לכם הצעות נוספות וחדשות, מוצרים ו/או שירותים (בין אם אלו שלנו ובין אם של גורמי צד שלישי), אנו מעבדים מידע אישי אודותיכם, כדי להתאים את החומרים המוצגים לכם על פי העדפותיכם, התנהגותכם, מאפיינים ותחומי עניין שלכם; חומרים אלה עשויים להיות שלנו או של גורמי צד שלישי. למטרה זו, אנו משתמשים בטכניקות ניתוח אוטומטי של נתונים אישיים, כולל יצירת פרופילים.

העיבוד הכרחי למטרות האינטרסים הלגיטימיים של החברה או של צד שלישי.  

6.

כדי לשפר את המוצרים ו/או השירותים שלנו (כולל, אך לא רק, האפליקציה), ולהציע חדשים אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלכם על מנת לשפר את המוצרים ו/או השירותים שלנו (כולל, אך לא רק, את האפליקציה), וכן לשם הצעת מוצרים חדשים; עיבוד כזה יכלול, בין היתר, ניתוח של שימושים קודמים שלכם במוצרים ו/או בשירותים שלנו (כולל, אך לא רק, באפליקציה), הערות ותלונות כלשהן שהתקבלו מכם לגבי המוצרים ו/או השירותים שלנו (כולל, אך לא רק, האפליקציה), וכן שגיאות ותקלות כלשהן.

העיבוד מבוסס על הסכמתכם והכרחי למטרת האינטרסים הלגיטימיים של החברה או של צד שלישי.  

7.

כדי לשלוח לכם חומרים שיווקיים ככל שתסכימו לקבל מאיתנו חומרים שיווקיים, אנו נשלח לכם, דרך אמצעי התקשורת שהסכמתם עליהם, חומרים שיווקיים הנוגעים למוצרים ו/או לשירותים שלנו (כולל, אך לא רק, לאפליקציה), בין שאלו קיימים כעת ובין שיתקיימו בעתיד, בין אם הם דומים למוצרים ו/או לשירותים שלנו (כולל, אך לא רק, האפליקציה) ובין אם הם שונים ו/או אלו מוצרים ו/או שירותים של גורמי צד שלישי. מובהר בזאת כי אתם רשאים לבטל את הסכמתכם בכל עת, על ידי שליחת דוא”ל שכותרתו “ביטול הרשמה” (unsubscribe) לכתובת הדוא”ל הבאה: [email protected] או על ידי לחיצה על אפשרות ביטול ההרשמה (unsubscribe) בכל חומר שיווקי שנשלח אליכם. שימו לב, תתבקשו לבחור מאיזה אמצעי תקשורת (אחד, חלק מהם או כולם) תרצו לבטל את המנוי. מובהר בזאת כי ביטול ההרשמה לא יביא למחיקת פרטי ההתקשרות שלכם, אלא להפסקת קבלת חומרים שיווקיים – אלא אם תבקשו שוב לקבל אותם.  

הסכמתכם.

8.

כדי לנתח את יעילות הקמפיינים השיווקיים והפרסומיים, ופעילויות החברה

העיבוד הכרחי למטרות האינטרסים הלגיטימיים של החברה או של צד שלישי.

9.

כדי לבצע ולתחזק פעילויות שונות התומכות בהצעת ואספקת המוצרים ו/או השירותים שלנו (כולל, אך לא רק, האפליקציה)

העיבוד הכרחי למטרות האינטרסים הלגיטימיים של החברה או של צד שלישי.

10.

כדי לבצע ניתוח, כולל ניתוח סטטיסטי אנו משתמשים במדדים אנליטיים שונים (כולל סטטיסטיים) כדי לקבל החלטות בנושאים שונים, כולל שיפור מוצרים ו/ או שירותים קיימים, וכן פיתוח והשקה של מוצרים חדשים.

העיבוד הכרחי למטרות האינטרסים הלגיטימיים של החברה או של צד שלישי.

11.

כדי להגן על האינטרסים, הזכויות והנכסים שלנו ושל גורמי צד שלישי, כולל ייזום או מימוש זכויות משפטיות או הגנה מפני תביעות משפטיות אנו עשויים לעבד נתונים אישיים שלכם כדי להגן על האינטרסים, הזכויות והנכסים שלנו ושל גורמי צד שלישי, בהתאם לכל חוק, תקנה והסכם, לרבות כל אחד מהתנאים, ההגבלות וכתבי המדיניות שלנו.

העיבוד הכרחי למטרות האינטרסים הלגיטימיים של החברה או של צד שלישי.


מבלי להגביל את האמור לעיל ולמרות כל הזכויות לפרסום, הזכויות לפרטיות או אחרות (בין שאלו קבועות בחוק ובין אם לאו) בכל מקום בעולם, וללא כל פיצוי נוסף או זכות לעיין או לאשר כל שימוש המותר כאן, אנו רשאים ומורשים בזאת להשתמש בקבצי אודיו ו/או אמצעי הקלטה חזותית (ונתונים אחרים) המיוצרים בהתאם למדיניות זו (כולל הקול, התמונה, הדמות וההופעה שלי) במלואם או בחלקם, עם או בלי שינוי, בקשר עם אספקת שירותי מרכז הבקרה והשליטה ושירותי חברים אחרים, הדרכה והבטחת איכות, מטרות ושיפור הצעות המוצרים ו/או השירותים שלנו באמצעות דפוס, שידור, אינטרנט ומכשירים ניידים.

האם BOND תחלוק את הנתונים האישיים שהיא מקבלת, במלואם או בחלקם?

אנו לא משכירים או מוכרים את המידע ו/או הנתונים האישיים שלכם באופן שניתן לזהותכם אישית, לאף אחד. במקרים מסוימים, אנו עשויים לחלוק מידע ו/או נתונים אישיים עם גורמי צד שלישי, כפי שיתואר בסעיף זה. עבור משתמשים עם חשבונות הממוקמים באזור הכלכלי האירופאי (EEA), כל עיבוד הנתונים האישיים מתבצע על פי הזכויות ותקנות הפרטיות בהתאם לתקנה (EU) 2016/679 של הפרלמנט האירופי והמועצה מ-27 באפריל 2016 (“GDPR“).

 

נתונים שכל הפרטים המזהים הוסרו מהם. אנו עשויים לבטל את הסממנים המזהים של הנתונים האישיים שלכם כדי שלא תזוהו כאנשים פרטיים, ואז נספק מידע זה לשותפים שלנו. אנו עשויים גם לספק מידע על אודות שימוש מצטבר לשותפים שלנו (או לאפשר לשותפים לאסוף מידע זה מכם); והם עשויים להשתמש במידע זה כדי להבין באיזו תדירות ובאילו דרכים אנשים משתמשים בשירותים שלנו, כדי שגם הם יוכלו לספק לכם חוויה מקוונת אופטימלית. עם זאת, לעולם איננו חושפים שימוש מצטבר או מידע לא-מזוהה לשותף (או מאפשרים לשותף לאסוף מידע כזה) באופן שיזהה אתכם כאנשים פרטיים.

 

מפרסמים: אנו מאפשרים למפרסמים ו/או שותפים מסחריים (“מפרסמים”) לצפות במידע הדמוגרפי של משתמשים שייחשפו לפרסומות ו/או הצעות הקידום שלהם. כאשר אתם משתמשים בשירותים שלנו, אתם בעצם נותנים הסכמתם לכך שנספק כל מידע שאספנו מכם באופן שאינו מזהה אתכם כלפי המפרסמים, כדי שהמפרסמים יוכלו לבחור את הקהל המתאים לאותן פרסומות ו/או הצעות. לדוגמה, אנו עשויים להשתמש בעובדה שאתם נמצאים כרגע בקנזס סיטי כדי להציג לכם פרסומות או הצעות עבור עסקים הנמצאים בקנזס סיטי, אך לא נספר לאותם עסקים מי אתם. לחילופין, אנו עשויים לאפשר למפרסמים להציג את הפרסומות שלהם לחברים עם דפוסי שימוש דומים לשלכם, אך לא נחשוף מידע על אודות השימוש למפרסמים, אלא במצטבר, ולא באופן שיזהה אתכם אישית. שימו לב: אם המפרסם מבקש מאיתנו להציג פרסומת לקהל יעד מסוים או לפלח קהל מסוים ואתם מגיבים לפרסומת הזו, המפרסם עשוי להסיק שאתם מתאימים לתיאור של קהל היעד, שאליו ניסו להגיע. לעיתים, Bond עורכת קמפיינים פרסומיים באתרי אינטרנט ואפליקציות של צד שלישי (למשל, Facebook) (יחד, “פלטפורמות צד שלישי”). במקרים אלה, אנו עשויים לחשוף את המידע שלכם באופן שיזהה אתכם אישית למפעילי פלטפורמות צד שלישי, אך ורק כדי לאפשר להם להפנות את תוכן הפרסומים שלנו אליכם, דרך פלטפורמת צד שלישי. בשום מקרה לא נאשר למפעילי פלטפורמות צד שלישי מעין אלה, לעשות שימוש חוזר בכתובת הדוא”ל שלכם, בשיתוף עם מפרסמים אחרים או לכל מטרה אחרת.

 

שותפים עסקיים: במצבים מסוימים, עסקים או אתרי צד שלישי שאנו קשורים אליהם, עשויים למכור או לספק לכם מוצרים או שירותים באמצעות השירותים או בקשר אליהם (יחד איתנו או בעצמם). משתמשים יכולים לזהות בבירור מתי עסק קשור משויך לעסקה או לשירות שכאלה, ואנו נשתף את הנתונים האישיים שלכם עם אותו עסק קשור רק במידה שהם קשורים לעסקה או לשירות זה. אין לנו שליטה על המדיניות והנהלים של אתרים או עסקים של גורמי צד שלישי באשר לפרטיות או כל דבר אחר. לפיכך, אם תבחרו ליטול חלק בעסקה או בשירות כלשהו הקשורים לאתר או לעסק קשור, אנא עיינו בכל כתבי המדיניות של אותם עסקים או אתרים.

 

סוכנים: אנו מעסיקים חברות ואנשים אחרים כדי לבצע משימות בשמנו וצריכים לשתף את המידע שלכם עמם כדי לספק לכם מוצרים או שירותים. לדוגמה, אנו עשויים להשתמש בספק שירותי אירוח נתונים (hosting) כדי לאחסן את המידע שלכם ולהפכו זמין לשימוש עבור השירותים שלנו. אלא אם נודיע לכם אחרת, לסוכנים שלנו אין כל זכות להשתמש בנתונים האישיים שאנו חולקים עמם, מעבר לנדרש כדי לסייע לנו.

 

פרופיל משתמשים:Bond רשאית לאחסן ולהשתמש בהקלטות (כהגדרתן בתנאי השימוש) בכל אופן ולכל מטרה.

 

העברות עסקיות: אנו עשויים לבחור לקנות או למכור נכסים, ויכולים לשתף ו/או להעביר מידע על לקוחות בקשר עם הערכת עסקאות כאלה וכניסה אליהן. כמו כן, אם אנו (או הנכסים שלנו) נרכשים, או אם אנו יוצאים מעסק מסוים, מכריזים על פשיטת רגל או עוברים שינוי אחר מבחינת בעלי השליטה, נתונים אישיים עשויים להוות אחד מהנכסים שהועברו או נרכשו על ידי צד שלישי.

 

הגנה על Bond ועל אחרים: אנו שומרים לעצמנו את הזכות לגשת, לקרוא, לשמר ולחשוף כל מידע שאנו סבורים שהוא הכרחי בתגובה לבקשה חוקית של רשויות ציבוריות, לרבות כדי לעמוד בדרישות ביטחון המדינה או גורמי אכיפת החוק; לאכוף או להחיל את תנאי השימוש והסכמים אחרים שלנו; או להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של Bond, העובדים שלנו, החברים שלנו או אחרים.

 

העברת נתונים אישיים למדינה שלישית או לארגון בינלאומי.

נתונים אישיים אודותיכם עשויים להיות מועברים למדינה שלישית (כלומר, סמכויות שיפוט מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי (EEA)) או לארגונים בינלאומיים. בנסיבות מעין אלה, החברה תנקוט בכל מאמצי ההגנה הסבירים, כדי להבטיח את ההגנה על נתונים אישיים אודותיכם ולדאוג לכך שזכויות נשוא המידע הניתנות לאכיפה, ותרופות משפטיות אפקטיביות עבור נשואי המידע – תהיינה זמינות.

אמצעי שמירה והגנה אלה יהיו זמינים באם מתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:

 1. ההעברה היא למדינה שלישית או לארגון בינלאומי שנציבות האיחוד האירופי החליטה שהם מספקים רמת הגנה נאותה לנתונים האישיים המועברים אליהם, בהתאם לסעיף 45(3) של ה-GDPR;
 2. ההעברה היא על פי מכשיר מחייב וניתן לאכיפה בין רשויות או גופים ציבוריים, בהתאם לסעיף 46(2)(א) ל-GDPR; או –
 3. ההעברה היא בהתאם לסעיפי הגנת מידע סטנדרטיים שאומצו על ידי נציבות האיחוד האירופי, בהתאם לסעיף 46(2)(ג) של ה-GDPR; ניתן לעיין בסעיפים שאומצו על ידי נציבות האיחוד האירופי בכתובת https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

תוכלו לבקש מהחברה לספק פרטים בנוגע לאמצעי ההגנה המופעלים על ידה כדי להגן על הנתונים האישיים אודותיכם, שמועברים למדינה שלישית או לארגון בינלאומי, על ידי שליחת דוא”ל לכתובת הבאה: [email protected].

 

האם הנתונים האישיים שלי מאובטחים?

אנו מיישמים אמצעים טכנולוגיים, ארגוניים וטכניים הולמים, כדי להבטיח רמת אבטחה נאותה עבור הנתונים האישיים תוך התחשבות בסיכונים הכרוכים בעיבודם, בפרט בשל הרס מקרי או בלתי חוקי, אובדן, שינוי, חשיפה לא מורשית של או גישה אל נתונים אישיים שמועברים, מאוחסנים או מעובדים בדרך אחרת. עם זאת, לא ניתן לאבטח באופן מלא כל העברה של נתונים אישיים באמצעות האינטרנט. לפיכך, החברה אינה יכולה להבטיח את ההגנה של נתונים אישיים אודותיכם, בעת העברתם באמצעות האינטרנט אלינו (כולל, אך לא רק, באמצעות האפליקציה).

חשבונכם מוגן באמצעות סיסמה לשמירה על פרטיותכם וביטחונכם אם ניגשתם לחשבונכם דרך אתר או שירות של צד שלישי, ייתכן שתהיינה לכם הגנות כניסה נוספות או שונות דרך אותו אתר או שירות של צד שלישי. עליכם למנוע גישה בלתי מורשית לחשבון ולנתונים האישיים שלכם על ידי בחירת סיסמה והגנה עליה ו/או מנגנוני התחברות אחרים, באופן הולם, ולהגביל את הגישה למכשיר שלכם על ידי יציאה מהחשבון לאחר שסיימתם לפעול בו.

אנו משתדלים להגן על פרטיות חשבונכם ונתונים אישיים אחרים שאנו מחזיקים אצלנו, אך למרבה הצער, איננו יכולים להבטיח הגנה מלאה. כניסה או שימוש לא מורשים, כשל בחומרה או בתוכנה, וגורמים אחרים, עלולים לסכן את אבטחת המידע של החברים בכל עת.

אנו עשויים להידרש, בשל התחייבויות משפטיות או אחרות שאינן בשליטתנו, להעביר נתונים אישיים אודותיכם לגורמי צד שלישי, כגון רשויות ציבוריות. בנסיבות מעין אלה, יש לנו אך שליטה מוגבלת על רמת ההגנה ה

מסופקת עבור נתונים האישיים שלכם על ידי גורמי צד שלישי כאלה.

זכויותיכם ביחס לנתונים האישיים:

אתם זכאים לזכויות הבאות ביחס לנתונים האישיים הנוגעים אליכם. מימוש זכויות אלה יתבצע באמצעות שליחת דוא”ל עם בקשה לממש את זכותכם, לכתובת הדוא”ל הבאה: [email protected]

 

זכות הגישה

יש לכם הזכות לקבל מהחברה אישור אם הנתונים האישיים אודותיכם מעובדים או לא, וכאשר זה המקרה, לקבל גישה לנתונים האישיים ולמידע הבא: (1) מטרות העיבוד; (2) הקטגוריות של נתונים אישיים הנוגעים בדבר; (3) הנמענים או קטגוריות הנמענים שהנתונים האישיים נחשפו או ייחשפו מולם, במיוחד נמענים במדינות שלישיות מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי (EEA) או ארגונים בינלאומיים; (4) במידת האפשר, התקופה החזויה שבמהלכה יאוחסנו הנתונים האישיים, או, אם הדבר אינו אפשרי, הקריטריונים ששימשו לקביעת אותה תקופה; (5) קיומה של הזכות לבקש או להגביל את עיבוד הנתונים האישיים אודותיכם, או להתנגד לעיבוד כאמור; (6) הזכות להגיש תלונה לרשות מפקחת; (7) כאשר הנתונים האישיים אינם נאספים מכם, כל מידע זמין לגבי מקור הנתונים; (8) קיומו של הליך יצירת פרופיל (profiling); וכן (9) כאשר מידע אישי מועבר למדינה שלישית מחוץ לאזור הכלכלי האירופאי (EEA) או לארגון בינלאומי, אמצעי ההגנה המתאימים הנוגעים להעברה.

החברה תספק עותק של הנתונים האישיים העוברים עיבוד ועשויה לגבות תשלום סביר עבור כל עותקים נוספים שיתבקשו על ידכם. כאשר אתם מגישים את הבקשה באמצעים אלקטרוניים, אלא אם כן תבקשו אחרת, המידע יסופק באמצעי אלקטרוני הנמצא בשימוש נפוץ.

הזכות לקבל עותק מהנתונים האישיים לא תשפיע לרעה על זכויותיהם וחירויותיהם של אחרים, ולפיכך, אם הבקשה תפגע בזכויות ובחירויות של אחרים, החברה עשויה שלא למלא את בקשתכם, או להיענות לה באופן מוגבל.

זכות התיקון

אתם זכאים לקבל מהחברה תיקון של נתונים אישיים לא מדויקים אודותיכם. בהתחשב במטרות העיבוד, יש לכם הזכות להשלים נתונים אישיים חלקיים אודותיכם, לרבות באמצעות מתן הצהרה משלימה.

זכות המחיקה

אתם זכאים למחיקת הנתונים האישיים אודותיכם על ידי החברה, כאשר חלה אחת מהעילות הבאות: (א) הנתונים האישיים אינם נחוצים עוד ביחס למטרה שלשמה נאספו או עובדו בדרך אחרת; (ב) אתם חוזרים בכם מן ההסכמה, שעליה מבוסס העיבוד, ואין עילה משפטית אחרת לעיבוד; (ג) אתם מתנגדים בכל עת, מטעמים הנוגעים למצבכם הספציפי, לעיבוד הנתונים האישיים המבוסס על האינטרסים הלגיטימיים של החברה או של צד שלישי, ואין עילה לגיטימית גורפת לעיבוד; (ד) אתם מתנגדים לעיבוד הנתונים האישיים למטרות שיווק ישיר; (ה) הנתונים האישיים עובדו שלא כדין; (ו) יש למחוק את הנתונים האישיים לשם עמידה בהתחייבות משפטית על פי חוק האיחוד האירופי או במדינות החברות, שהחברה כפופה לו.

זכות זו אינה חלה במידה שהעיבוד הכרחי: (א) לשם עמידה בהתחייבות משפטית המחייבת עיבוד על פי חוק האיחוד האירופי או במדינות החברות, שהחברה כפופה לו; או (ב) לשם ביסוס, מימוש או הגנה מפני תביעות משפטיות.

זכות הגבלת העיבוד

אתם זכאים להגביל את עיבוד הנתונים האישיים אודותיכם, המתבצע על ידי החברה, כאשר חל אחד מהבאים: (א) ערערתם על דיוק הנתונים האישיים, לתקופה שתאפשר לחברה לאמת את נכונות הנתונים האישיים; (ב) העיבוד אינו חוקי ואתם מתנגדים למחיקת הנתונים האישיים ומבקשים במקומה להגביל את השימוש בהם; (ג) החברה אינה זקוקה עוד לנתונים האישיים לצורכי עיבוד, אך אלו נדרשים על ידכם לשם ביסוס, מימוש או הגנה מפני תביעות משפטיות; (ד) כאשר העיבוד של הנתונים האישיים הכרחי למטרת האינטרסים הלגיטימיים של החברה או של צד שלישי, אלא אם כן אנו מוכיחים עילות לגיטימיות משכנעות לעיבוד, הגוברות על האינטרסים, הזכויות והחירויות שלכם, או לשם ביסוס, מימוש או הגנה מפני תביעות משפטיות; (ה) כאשר הנתונים האישיים מעובדים למטרות שיווק ישיר, לרבות יצירת פרופילים (profiling) במידה שהם קשורים לשיווק ישיר כאמור.

כאשר עיבוד הנתונים האישיים אודותיכם הוגבל בעקבות בקשתכם, נתונים אישיים אלו יעובדו, למעט אחסונם, רק בהסכמתכם או לשם ביסוס, מימוש או הגנה מפני תביעות משפטיות או לשם הגנה על זכויותיהם של ישויות טבעיות או משפטיות אחרות, או מסיבות של אינטרס ציבורי חשוב של האיחוד האירופי או של מדינות חברות.

הזכות לניוד הנתונים

אתם זכאים לקבל את הנתונים האישיים אודותיכם, שסיפקתם לחברה, בפורמט מובנה, נפוץ וניתן לקריאת מכונה ויש לכם הזכות להעביר נתונים אישיים אלה לבקר אחר, כאשר: (א) העיבוד מבוסס על הסכמתכם, או על חוזה שאתם צד לו; וכן (ב) העיבוד מתבצע באמצעים אוטומטיים.

בעת מימוש זכותכם לניוד הנתונים, יש לכם הזכות לבקש שהנתונים האישיים אודותיכם יועברו ישירות מהחברה לבקר אחר, כאשר הדבר אפשרי מבחינה טכנית. מימוש זכותכם לניוד נתונים אינו פוגע בזכויות שלכם ושל החברה במסגרת זכותכם למחיקת הנתונים. בנוסף, הזכות לניוד נתונים לא תשפיע לרעה על הזכויות והחירויות של אחרים.

הזכות להתנגד

אתם רשאים להתנגד בכל עת, מסיבות הנוגעות למצבכם הספציפי, לעיבוד של נתונים אישיים אודותיכם, שמבוססים על האינטרסים הלגיטימיים של החברה או של צד שלישי, לרבות יצירת פרופיל (profiling) המבוסס על אינטרסים לגיטימיים כאמור; במקרה כזה, לא נעבד עוד את הנתונים האישיים אודותיכם, אלא אם כן נציג נימוקים לגיטימיים משכנעים לעיבוד, שגוברים על האינטרסים, הזכויות והחירויות שלכם, או לשם ביסוס, מימוש או הגנה מפני תביעות משפטיות.

אתם רשאים להתנגד בכל עת לעיבוד הנתונים האישיים אודותיכם למטרות שיווק ישיר, כולל יצירת פרופילים (profiling) במידה שזו קשורה לשיווק ישיר כזה.

הזכות למשוך את הסכמתכם

אתם רשאים לחזור בכם בכל עת מהסכמתכם, שסופקה לנו לשם עיבוד נתונים אישיים אודותיכם, בלי שהדבר ישפיע על חוקיות העיבוד, על בסיס הסכמתכם לפני שזו בוטלה. שימו לב: במקרה שבו תבטלו את הסכמתכם, ייתכן שלא נוכל לספק לכם חלק מהמוצרים ו/או השירותים שלנו.

לאילו נתונים אישיים אוכל לקבל גישה?

דרך הגדרות החשבון שלכם, תוכלו לגשת אל, ובמקרים מסוימים, אף לערוך או למחוק את המידע הבא שסיפקתם לנו:

 • שם משתמש וסיסמה
 • כתובת דוא”ל
 • נתונים על אודות פרופיל המשתמש
 • תוכן המשתמש, כולל טקסטים, תמונות וקטעי וידאו שהעליתם לאתר.

הנתונים שבהם תוכלו לצפות, ושאותם תוכלו לעדכן ולמחוק, עשויים להשתנות ככל שהשירותים ישתנו. אם יש לכם שאלות כלשהן לגבי צפייה במידע, או עדכון של מידע שיש לנו עליכם, אנא צרו עמנו קשר בכתובת [email protected].

על פי סעיפי הקוד האזרחי של קליפורניה 1798.83-1798.84, תושבי קליפורניה זכאים ליצור עמנו קשר כדי למנוע חשיפת נתונים אישיים לגורמי צד שלישי למטרות שיווק ישיר; כדי להגיש בקשה מעין זו, אנא צרו עמנו קשר בכתובת [email protected].

 

מהן האפשרויות שעומדות בפני?

תמיד תוכלו לבחור שלא לחשוף מידע מולנו, אך זכרו כי ייתכן שמידע מסוים יידרש כדי להירשם אלינו או כדי לנצל חלק מהתכונות שלנו.

ייתכן שתוכלו להוסיף, לעדכן או למחוק את המידע כפי שהוסבר לעיל. עם זאת, כאשר אתם מעדכנים מידע, אנו עשויים לשמור עותק של המידע הלא-מתוקן ברשומות שלנו. מידע מסוים עשוי להישאר ברשומות שלנו לאחר מחיקת מידע כזה מחשבונכם. אנו עשויים להשתמש בכל מידע מצטבר שנגזר או משלב את הנתונים האישיים שלכם, לאחר שתעדכנו או תמחקו אותם, אך לא באופן שיזהה אתכם אישית.

קישורים לאתרים אחרים

השירות שלנו עשוי להיות מקושר לגורמים ו/או אתרים אחרים שאינם מופעלים או מנוהלים על ידינו. אם תלחץ על קישור של צד שלישי, תופנה לאתר של אותו צד שלישי. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר שאתה מבקר בו. אין לנו שליטה ואיננו נושאים בכל אחריות לתוכן, למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות הנוהגות של אתרים או שירותים של צד שלישי כלשהו.

האם Bond תשנה את מדיניות הפרטיות הזו אי פעם?

ככל שהשירותים שלנו משתפרים, ייתכן שנצטרך להתאים את מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. בכל פעם שנעשה זאת, נודיע לכם על השינויים באמצעות פרסום הודעה באינטרנט ו/או אתר האינטרנט שלנו, הודעה באמצעות דוא”ל ו/או באמצעים אחרים. שימו לב: אם בחרתם שלא לקבל מאיתנו הודעות משפטיות באמצעות דוא”ל, ההודעות המשפטיות הללו עדיין ינהלו את השימוש שלכם בשירותים, ואתם עדיין אחראים לקרוא ולהבין אותן. אם אתם משתמשים בשירותים לאחר פרסום שינויים כלשהם במדיניות הפרטיות, פירושו של דבר שאתם מסכים לכל השינויים. השימוש במידע שאנו אוספים כפוף למדיניות הפרטיות שחלה בעת איסוף המידע.

ומה אם יש לי שאלות לגבי מדיניות זו?

אם יש לכם שאלות או חששות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא שלחו אלינו הודעה מפורטת אל [email protected], ואנו ננסה להפיג את חששותיכם.

 

Arrow Up